K-FLEX POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pragnie poinformować, że realizuje projekty pt.:

„Opracowanie gamy innowacyjnych pianek technicznych o szerokim zakresie zastosowań wytwarzanych w procesie ciągłym”

współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,

Cele projektu:

Celem projektu jest opracowanie gamy innowacyjnych pianek technicznych. Projekt dotyczy opracowania gamy innowacyjnych pianek technicznych w oparciu o udoskonaloną technologię wytwarzania (wulkanizacja z wykorzystaniem nadtlenków w atmosferze tlenowej, chemiczny crushing, proces ciągły).

 

Wartość projektu: 17 722 925,00 PLN

 

Dofinansowanie projektu z UE: 7 702 232,50 PLN

 

 

 

„Przeprowadzenie prac badawczo rozwojowych w zakresie opracowania materiału izolacyjnego zdolnego do ceramizacji 

poprawiającej odporność materiałów na działanie ognia i wysokiej temperatury w trakcie pożaru przy jednoczesnym zachowaniu parametrów akustycznych.

 

 Cele projektu:

 

Celem projektu jest prototypowa próbka kompozytu ceramizującego na bazie której powstanie materiał izolacyjny.

 

Wartość projektu: 5 695 269,22 PLN

 

Dofinansowanie projektu z UE: 2 878 118,48 PLN

 

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego K-FLEX POLSKA Sp. z o.o.

 

 Cele projektu:

 

Przedmiotem projektu jest utworzenie przez K-FLEX POLSKA Centrum Badawczo-Rozwojowego 

w bezpośrednim sąsiedztwie K-FLEX POLSKA, które umożliwi rozwój działalności B+R grupy.

 

Wartość projektu: 6 084 810,00 PLN

 

Dofinansowanie projektu z UE: 1 731 450,00 PLN