K-FLEX POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pragnie poinformować, że realizuje lub zrealizowała niżej wymienione projekty współfinansowane przez Unię europejską pt.:

Opracowanie gamy innowacyjnych pianek technicznych o szerokim zakresie zastosowań wytwarzanych w procesie ciągłym

współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,

Cele projektu:

Celem projektu jest opracowanie gamy innowacyjnych pianek technicznych. Projekt dotyczy opracowania gamy innowacyjnych pianek technicznych w oparciu o udoskonaloną technologię wytwarzania (wulkanizacja z wykorzystaniem nadtlenków w atmosferze tlenowej, chemiczny crushing, proces ciągły).

 

Wartość projektu: 17 722 925,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 7 702 232,50 PLN

 

Przeprowadzenie prac badawczo rozwojowych w zakresie opracowania materiału izolacyjnego zdolnego do ceramizacji  poprawiającej odporność materiałów na działanie ognia i wysokiej temperatury w trakcie pożaru przy jednoczesnym zachowaniu parametrów akustycznych.

 

 Cele projektu:

Celem projektu jest prototypowa próbka kompozytu ceramizującego na bazie której powstanie materiał izolacyjny.

 

Wartość projektu: 5 695 269,22 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 2 878 118,48 PLN

 

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego K-FLEX POLSKA Sp. z o.o.

 

Cele projektu:

Przedmiotem projektu jest utworzenie przez K-FLEX POLSKA Centrum Badawczo-Rozwojowego  w bezpośrednim sąsiedztwie K-FLEX POLSKA, które umożliwi rozwój działalności B+R grupy.

 

Wartość projektu: 6 084 810,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 731 450,00 PLN

 
 Przeciwdziałanie negatywnym skutkom Brexit przez K-FLEX POLSKA

Cel projektu

Głównym celem projektu była realizacja działań inwestycyjnych zmierzających do ograniczenia negatywnego wpływu brexitu na działalność firmy K-FLEX POLSKA SP. Z O. O.

Wartość projektu: 265 316,80 EUR

Dofinansowanie projektu z UE: 200 000,00 EUR