TAŚMA K-FLEX ST ANTYKONDENSACJA
Specyfikacja techniczna
TOLERANCJE WYMIAROWE
zgodnie z EN14304
WYSOKOŚĆ
15 - 25 - 30 - 50 - 75 - 100 mm
ZAWARTOŚĆ CHLORKÓW (EN 13468)
<500 ppm (przy badaniu zgodnie z DIN1988 / 7, wymywalne chlorki <0,05%)
DŁUGOŚĆ
10 - 15 m
MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY
85°C
MINIMALNA TEMPERATURA PRACY
40°C
pH (EN 13468)
Neutralny (7)
REAKCJA NA OGIEŃ (EN 13501)
Euroclass B, s3, d0
PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA λ
0,033 at 0°C
GRUBOŚĆ
3mm
ABSORPCJA WODY (EN 13472)
<0,1 %
ODPORNOŚĆ NA DYFUZJĘ PARY WODNEJ (EN 12086)
µ ≥ 7 000
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat tego produktu