Specyfikacja techniczna
OPIS MATERIAŁU
Spieniony poliuretan i niespieniony kauczuk o wysokiej gęstości
PARAMETRY AKUSTYCZNE
Zapoznaj się z broszurą K-FLEX K-FONIK
REAKCJA NA OGIEŃ EN 13501
Materiał samogasnący
POWIERZCHNIA
Gładka lub pofalowana
T-
-40 °C
T+
+70 °C
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat tego produktu