ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE
W coraz bardziej ewoluującym świecie rośnie świadomość i dbałość o ochronę ludzi w sytuacjach niebezpiecznych, na przykład w wyniku pożaru. Nowe większe, bardziej futurystyczne i innowacyjne budynki są w fazie projektowania i / lub budowy i wymagają jeszcze skuteczniejszych rozwiązań pasywnej ochrony przeciwpożarowej.
Obraz
FIREPROTECTION Applications
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA