Specyfikacja techniczna
OPIS MATERIAŁU
Spieniony poliuretan
PARAMETRY AKUSTYCZNE
K-FONIK P50: αw = 0,34
K-FONIK P100: αw = 0,82
GĘSTOŚĆ
25 ÷ 30 kg/m3
REAKCJA NA OGIEŃ EN 13501
Materiał samogasnący
POWIERZCHNIA
Struktura piramidalna
T-
-40 °C
T+
+70 °C
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat tego produktu