Specyfikacja techniczna
ZAKRES TEMPERATUR
K-FLEX S2 mata: od -40 °C do +85 °C
K-FLEX S2 AD mata: od -40 °C do +85 °C
PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA λ W/(m•K)
Grubość ≤ 25mm
0 °C = 0,036
+40 °C = 0,040
Grubość > 25mm
0 °C = 0,036
+40 °C = 0,040
RYZYKO KOROZJI
pH neutral (7)
WSPÓŁCZYNNIK OPORU DYFUZYJNEGO μ
Grubość ≤ 25mm
≥ 7000
Grubość > 25mm
≥ 7000
REAKCJA NA OGIEŃ
K-FLEX S2 mata: Euroclass C-s2,d0 / Euroclass B-s2,d0
K-FLEX S2 AD mata: Euroclass C-s2,d0 / Euroclass B-s2,d0
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat tego produktu