Specyfikacja techniczna
ZAKRES TEMPERATUR
K-FLEX ECO AD otulina: od -40 °C do +85 °C
K-FLEX ECO AD mata: od -40 °C do +85 °C
K-FLEX ECO otulina: od -165 °C do +150 °C
K-FLEX ECO mata: od -165 °C do +150 °C
PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA λ W/(m•K)
Grubość ≤ 25mm
0 °C = 0,038
+40 °C = 0,042
Grubość > 25mm
0 °C = 0,038
+40 °C = 0,042
RYZYKO KOROZJI
pH neutral (7)
WSPÓŁCZYNNIK OPORU DYFUZYJNEGO μ
Grubość ≤ 25mm
≥ 3000
Grubość > 25mm
≥ 3000
REAKCJA NA OGIEŃ
K-FLEX ECO AD otulina: Euroclass DL-s2,d0
K-FLEX ECO AD mata: Euroclass E
K-FLEX ECO otulina: Euroclass DL-s2,d0
K-FLEX ECO mata: Euroclass E
DANE EKOLOGICZNE
Wolne od halogenów, PVC, CFC i HCFC
ATESTY MORSKIE
LR - DNV - M.M. ITALIANA - CE-MARINE (BureauVeritas) - US Navy
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat tego produktu