TAŚMA K-FLEX ECO ANTYKONDENSACJA
Specyfikacja techniczna
TOLERANCJE WYMIAROWE
zgodnie z EN14304
WYSOKOŚĆ
50 mm
ZAWARTOŚĆ CHLORKÓW (EN 13468)
<500 ppm Badanie zgodnie z DIN1988/7, Ryzyko korozji <0.05%
DŁUGOŚĆ
15 m
MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY
85°C
MINIMALNA TEMPERATURA PRACY
40°C
pH (EN 13468)
neutralny (7)
REAKCJA NA OGIEŃ (EN 13501)
Euroclass E
PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA λ
0,038 at 0°C
GRUBOŚĆ
3 mm
ABSORPCJA WODY (EN 13472)
<0,1 %
ODPORNOŚĆ NA DYFUZJĘ PARY WODNEJ (EN 12086)
µ ≥3 000
CZY JESTEŚ ZAINTERESOWANY TYM PRODUKTEM?
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat tego produktu