OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozwiązania ogniochronne K-FLEX K-FIRE są ekonomiczne, wszechstronne, łatwe w montażu i przede wszystkim niezawodne.
Każde rozwiązanie K-FLEX K-FIRE jest testowane przez niezależne i uznane laboratoria i oceniane zgodnie z aktualnymi standardami testów odporności ogniowej.
K-FLEX stale opracowuje nowe produkty i rozwiązania, które są w stanie sprostać wszystkim wymaganiom rynku.

Korzystając z zaawansowanych materiałów ognioodpornych, wspieramy inżynierów przeciwpożarowych w znalezieniu najlepszego rozwiązania do ochrony przed elementami krytycznymi dla pożaru, takimi jak kanały wentylacyjne, korytka kablowe, rurociągi i elementy konstrukcyjne (słupy, belki i kable odciągowe).
K-FLEX zapewnia standardowe rozwiązania testowane przez niezależne laboratorium lub rozwiązania niestandardowe zaprojektowane i opracowane w ścisłej współpracy z klientami.