K-FLEX K-FONIK OPEN CELL
Specyfikacja techniczna
OPIS MATERIAŁU
Materiał otwartokomórkowy
PARAMETRY AKUSTYCZNE
K-FONIK 160 10mm Rw=5 dB
K-FONIK 160 15mm Rw=8 dB
K-FONIK 160 25mm Rw=9 dB
K-FONIK 240 10mm Rw=8 dB
K-FONIK 240 15mm Rw=10 dB
K-FONIK 240 25mm Rw=14 dB
GĘSTOŚĆ
OPEN CELL 160: ≥ 100 kg/m³
OPEN CELL 240: 240 kg/m³ (-20 / +120 kg/m³)
REAKCJA NA OGIEŃ EN 13501
C-s3,d0
T-
-40 °C
T+
+85 °C
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat tego produktu