Specyfikacja techniczna
ŚRODKOWA SEKCJA W PIR
Gęstość 120 kg/m3
KOLOR
Czarny
ODPORNOŚĆ NA ŚCISKANIE
1350 kPa
TOLERANCJA GRUBOŚCI I ŚREDNICY
+ 1 mm / +/- 1 mm
MAKSYMALNY CZAS MAGAZYNOWANIA
1 rok
PRZEPUSZCZALNOŚĆ μ
µ7000
ZAKRES TEMPERATURY
-45 °C +105 °C
PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA λ
0,036 W/(m•K) w 0 °C
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat tego produktu