Specyfikacja techniczna
TRWAŁOŚĆ I UŻYTECZNOŚĆ
Z1
REAKCJA NA OGIEŃ
DIN 4102-B2
ODPORNOŚĆ OGNIOWA
R 90
T-
-40 °C °C
T+
+116 °C °C
PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA λ
0 °C = 0,050
40 °C = 0,056
DYFUZJA PARY WODNEJ μ
μ ≥ 10.000
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat tego produktu