Specyfikacja techniczna
KOLOR
Czarny
ZAPOBIEGANIE KOROZJI
pH neutralne (7)
MATERIAŁ IZOLACYJNY
K-FLEX ST
ZAPACH
Neutralne
PRZEPUSZCZALNOŚĆ μ
7000
ODPORNOŚĆ NA PLEŚŃ, GRZYBY I BAKTERIE
Doskonały
PRZECHOWYWANIE
Od +10°C do + 30°C
ZAKRES TEMPERATURY
K-BOX wyjmowany: od 0°C do + 85°C
K-BOX klejony: od -45°C do + 85°C
PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA λ
0,036 W/mK w 0°C
ZASTOSOWANIE
Wewnętrzny
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat tego produktu