POLITYKA COOKIES

Za pomocą niniejszej informacji organizacja zamierza w sposób przejrzysty poinformować o sposobie wykorzystywania plików cookie na niniejszej stronie internetowej oraz o celach, do których są one wykorzystywane.

Pliki cookie to niewielkie ciągi tekstowe, które odwiedzane strony przesyłają do terminala użytkownika (zazwyczaj do przeglądarki), gdzie są przechowywane, a następnie ponownie przesyłane do tych samych stron przy następnej wizycie tego samego użytkownika. Podczas przeglądania strony użytkownik może otrzymywać na swój terminal również pliki cookie wysyłane z różnych stron lub serwerów internetowych (przez tzw. „podmioty zewnętrzne”), na których mogą znajdować się niektóre elementy (takie jak np. grafiki, mapy, dźwięki, specjalne linki do stron innych domen) obecne na odwiedzanej przez użytkownika stronie.

Pliki cookie są używane do różnych celów: przeprowadzania uwierzytelniania, monitorowania sesji, przechowywania informacji o konkretnych ustawieniach itp.

 

Wyróżnia się dwie główne kategorie: „techniczne” pliki cookie i „profilujące” pliki cookie:

  • Techniczne pliki cookie.

Techniczne pliki cookie to pliki wykorzystywane wyłącznie w celu „przesłania komunikatu za pośrednictwem sieci łączności elektronicznej lub w zakresie ściśle niezbędnym dla dostawcy danej usługi społeczeństwa informatycznego, której świadczenia zażądał wyraźnie abonent lub użytkownik”.

Nie są one wykorzystywane do żadnych innych celów. Można je podzielić na pliki cookie związane z nawigacją lub sesją, które zapewniają normalną nawigację i korzystanie ze strony internetowej. Cookie analytics, utożsamiane z technicznymi plikami cookie, wykorzystywane są bezpośrednio przez operatora strony do zbierania informacji w formie zbiorczej na temat liczby użytkowników i sposobu odwiedzania strony. Pliki cookie związane z funkcjonalnością, które umożliwiają użytkownikowi nawigację zgodnie z szeregiem wybranych kryteriów (np. język, produkty wybrane do zakupu) w celu poprawy świadczonych usług.

Instalacja takich plików cookie nie wymaga uprzedniej zgody użytkowników, natomiast zastrzega się obowiązek informacyjny.

  • Profilujące pliki cookie.

Profilujące pliki cookie służą do tworzenia profili użytkowników i są wykorzystywane do przesyłania komunikatów reklamowych zgodnych z preferencjami wyrażonymi przez użytkownika podczas surfowania w sieci. Przepisy europejskie i włoskie przewidują, że użytkownik musi zostać odpowiednio poinformowany o sposobie wykorzystania tych danych, aby skutecznie wyrazić zgodę. 

Pliki cookie są zazwyczaj przechowywane w katalogu plików przeglądarki, aby przy następnej wizycie na stronie mogły one być odczytane i przekazane z powrotem do podmiotu, który pierwotnie utworzył dany plik cookie. 

W poniższych linkach wyjaśniono, w jaki sposób można wyświetlić pliki cookie w niektórych przeglądarkach. W przypadku innych typów przeglądarek lub telefonów komórkowych należy zapoznać się z informacjami o plikach cookie dla danej przeglądarki.

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&topic=14666&ctx=topic
Internet Explorer 8-10: http://windows.microsoft.com/en-US/internet-explorer/delete-manage-cookies

Więcej informacji na temat plików cookie i ich wpływu na przeglądanie stron internetowych można znaleźć pod adresem: www.aboutcookies.org

Wykorzystanie plików cookie przez stronę:

W celu zapewnienia Państwu jak najlepszych wrażeń (np. przy oglądaniu materiałów wideo) oraz w celach statystycznych korzystamy z plików cookie. W rzeczywistości niektóre operacje na stronie, takie jak uwierzytelnianie, walidacja, zarządzanie sesją przeglądania, zarządzanie treściami multimedialnymi, personalizacja, nie mogłyby być w pełni wykonane bez użycia plików cookie. W tych przypadkach pliki cookie są technicznie niezbędne, aby umożliwić Państwu poruszanie się po stronie i pełne wykorzystanie jej funkcji.

Pliki cookie nie zapisują żadnych danych osobowych użytkownika, a wszelkie ewentualne dane umożliwiające jego identyfikację nie są przechowywane.

Ta strona korzysta również z usługi Google Analytics świadczonej przez Google, Inc. (pełna informacja tutaj  https://policies.google.com/privacy?hl=it&gl=it), 

która wykorzystuje pliki cookie do analizowania sposobu korzystania z witryny przez użytkowników. Informacje generowane przez plik cookie zawierają m.in. anonimowy adres IP użytkownika i są przesyłane na serwer Google, gdzie są przechowywane. 

Google wykorzystuje te informacje w celu:

  • analizy korzystania ze strony internetowej;
  • sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronach internetowych dla operatorów tych stron oraz w celu świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronach i korzystaniem z Internetu.

W celu uniemożliwienia wykorzystywania danych przez Google Analytics, odwiedzający mogą pobrać i zainstalować następującą wtyczkę do przeglądarki: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

W poniższej tabeli wymienione są szczegóły dotyczące każdego technicznego pliku cookie działającego na naszej stronie:

Nazwa pliku cookie

Rodzaj

Cel

SESS[hash]

HTTP

Utrzymuje status sesji użytkownika pomiędzy żądaniami strony

cookie-agreed

HTTP

Określa, czy ciasteczka zostały zaakceptowane, czy nie.

cookie-agreed-version

HTTP

Wskazuje, która wersja polityki cookies została zaakceptowana

Na niniejszej stronie internetowej stosowane mogą być również „pliki cookie podmiotów zewnętrznych”. Tego rodzaju pliki cookie są ustawiane przez inne podmioty niż ten wskazany na pasku adresu przeglądarki, tj. przez organizacje, które nie odpowiadają K-FLEX.Takie pliki cookie mogą być używane np. do gromadzenia informacji dla celów reklamowych i dostosowywania treści, jak również do przetwarzania statystyk internetowych.

Większość przeglądarek internetowych pozwala na zmianę ustawień w taki sposób, aby tego rodzaju pliki cookie nie były akceptowane.

Nazwa pliku cookie

Rodzaj

Cel

Nazwa podmiotu zewnętrznego

Link do polityki prywatności podmiotu zewnętrznego

_ga

HTTP

Rejestruje unikalny identyfikator wykorzystywany do generowania danych statystycznych na temat sposobu korzystania z witryny przez odwiedzającego.

Google Analytics

https://policies.google.com/privacy

_gat

HTTP

Używany przez Google Analytics w celu ograniczenia częstotliwości zapytań

Google Analytics

https://policies.google.com/privacy

_gid

HTTP

Rejestruje unikalny identyfikator wykorzystywany do generowania danych statystycznych na temat sposobu korzystania z witryny przez odwiedzającego.

Google Analytics

https://policies.google.com/privacy

VISITOR_INFO1_LIVE

HTTP

Oblicza przepustowość łącza użytkownika, aby zdecydować o wyborze interfejsu

Youtube

https://policies.google.com/privacy

YSC

HTTP

Używane do wyświetlania reklam odpowiadających zainteresowaniom użytkownika.

Youtube

https://policies.google.com/privacy

PREF

HTTP

Rejestruje preferencje użytkownika i inne informacje, w szczególności preferowany język, liczbę wyników, które mają być wyświetlane na stronie, oraz chęć ustawienia filtra SafeSearch firmy Google.

Youtube

https://policies.google.com/privacy

 

Nazwa pliku cookie

Nazwa podmiotu zewnętrznego

Nazwa podmiotu zewnętrznego

Link do polityki prywatności podmiotu zewnętrznego

visitor_id<accountid>

Plik cookie dla odwiedzających zawiera unikalny identyfikator odwiedzającego oraz unikalny identyfikator konta użytkownika. Na przykład plik cookie o nazwie visitor_id12345 przechowuje identyfikator gościa 1010101010. Identyfikator konta, 12345, upewnia się, że odwiedzający jest śledzony na właściwym koncie Pardot. Wartość gościa to visitor_id na Twoim koncie Pardot. Ten plik cookie jest ustawiony dla odwiedzających przez kod śledzenia Pardot.

Salesforce

https://help.salesforce.com/article

pi_opt_in<accountid>

Jeśli preferencje śledzenia Opt-in są włączone, plik cookie pi_opt_in jest ustawiany z wartością true lub false, gdy odwiedzający zdecyduje się na włączenie lub wyłączenie śledzenia. Jeśli odwiedzający zdecyduje się na włączenie, wartość jest ustawiana na true, a odwiedzający jest cookied i śledzony. Jeśli odwiedzający zrezygnuje lub zignoruje baner opt-in, wartość cookie opt-in jest ustawiana na false. Plik cookie gościa jest wyłączony, a odwiedzający nie jest śledzony.

Salesforce

https://help.salesforce.com/article

visitor_id<accountid>-hash

Plik cookie hash odwiedzającego zawiera identyfikator konta i przechowuje unikalny skrót. Na przykład nazwa pliku cookie visitor_id12345-hash przechowuje skrót "855c3697d9979e78ac404c4ba2c66533", a identyfikatorem konta jest 12345. Ten plik cookie jest środkiem bezpieczeństwa, aby upewnić się, że złośliwy użytkownik nie może podrobić gościa z Pardot i uzyskać dostępu do odpowiadających mu informacji o potencjalnych klientach.

Salesforce

https://help.salesforce.com/article

lpv<accountid>

Ten plik LPV jest ustawiony, aby uniemożliwić Pardotowi śledzenie wielu odsłon jednego zasobu w ciągu 30-minutowej sesji. Na przykład, jeśli odwiedzający przeładowuje stronę docelową kilka razy w ciągu 30 minut, ten plik cookie sprawia, że każde ponowne załadowanie nie jest śledzone jako odsłona strony.

Salesforce

https://help.salesforce.com/article

pardot


Plik cookie sesji o nazwie pardot jest ustawiany w przeglądarce, gdy jesteś zalogowany do Pardot jako użytkownik lub gdy odwiedzający uzyskuje dostęp do formularza, strony docelowej lub strony z kodem śledzenia Pardot. Ten plik cookie oznacza aktywną sesję i nie jest używany do śledzenia.

Salesforce

https://help.salesforce.com/article

Organizacja nie zawsze może być w stanie kontrolować pliki cookie podmiotów zewnętrznych za pośrednictwem strony internetowej, biorąc pod uwagę ogólny sposób działania Internetu i stron internetowych. Dotyczy to w szczególności przypadków, gdy strona internetowa zawiera tzw. elementy wbudowane: teksty, dokumenty, obrazy lub krótkie filmy, które są przechowywane gdzie indziej, ale wyświetlane na naszej stronie internetowej lub za jej pośrednictwem.

Jeśli wykryją Państwo na stronie tego rodzaju plik cookie, który nie został wymieniony na powyższej liście, prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie. Użytkownik może również skontaktować się bezpośrednio z odpowiednim podmiotem zewnętrznym, aby poprosić o informacje na temat pliku cookie.

Jak zarządzać plikami cookie na swoim urządzeniu 

Możliwe jest wyłączenie, ograniczenie, zablokowanie korzystania z plików cookie w ustawieniach komputera poprzez ustawienia przeglądarki. Można również usunąć wszystkie pliki cookie lub włączyć komunikat ostrzegawczy, gdy pliki cookie są zapisywane. 

Jeśli chcesz kontynuować bez zmiany ustawień plików cookie, po prostu kontynuuj przeglądanie, natomiast jeśli nie chcesz, aby strony internetowe przechowywały jakiekolwiek pliki cookie na Twoim komputerze, możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub tylko pliki cookie podmiotów zewnętrznych, lub alternatywnie, aby informowała Cię przed zapisaniem każdego pliku cookie. 

W przypadku ustawienia blokady plików cookie organizacja nie może zagwarantować prawidłowego funkcjonowania swojej strony internetowej, ponieważ niektóre funkcje mogą być niedostępne. 

Zablokowanie plików cookie nie eliminuje reklam jako takich, ale nie będą one już spersonalizowane.

Przeglądarki używają różnych sposobów na wyłączenie plików cookie, a zmiana ustawień następuje inaczej, jednak odpowiednie polecenia znajdują się zazwyczaj w menu Narzędzia lub Opcje. Ustawienia należy zmienić osobno w każdej przeglądarce i na każdym komputerze.

W tym celu zalecamy skorzystanie z menu Pomoc/Help w przeglądarce. Można również usunąć wszystkie pliki cookie znajdujące się już na komputerze. Pliki cookie można również skasować poprzez usunięcie zawartości folderu „cookie” używanego przez przeglądarkę.

Każda przeglądarka ma inne procedury związane z zarządzaniem plikami cookie, poniżej znajdują się linki do odpowiednich instrukcji dla najpopularniejszych przeglądarek. Jeśli zamierzasz wyłączyć pliki cookie w telefonie komórkowym/smartfonie, zapoznaj się z instrukcją obsługi swojego urządzenia, aby uzyskać więcej informacji.

Microsoft Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/it-it/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie

Apple Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

Kontakt

Informacje o plikach cookie są okresowo aktualizowane w wyniku zmian w witrynie internetowej lub w przepisach.