Specyfikacja techniczna
OPIS MATERIAŁU
Spieniony poliuretan
PARAMETRY AKUSTYCZNE
αw 0,28
GĘSTOŚĆ
25 ÷ 30 kg/m3
POWIERZCHNIA
Rozwinięta
T-
-40 °C
T+
+70 °C
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat tego produktu