Specyfikacja techniczna
TOLERANCJE WYMIAROWE
zgodnie z EN14304
WYSOKOŚĆ
50 mm
ZAWARTOŚĆ CHLORKÓW (EN 13468)
<500 ppm (przy badaniu zgodnie z DIN1988/7, wymywalne chlorki <0,05%)
DŁUGOŚĆ
15 m
MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY
85°C
MINIMALNA TEMPERATURA PRACY
40°C
pH (EN 13468)
neutralny (7)
REAKCJA NA OGIEŃ (EN 13501)
Euroclass E
PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA λ
0,040 w 0°C
GRUBOŚĆ
3 mm
ABSORPCJA WODY (EN 13472)
<0,1 %
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat tego produktu