ZNAJDŹ SWÓJ PRODUKT
K-FLEX TWIN SOLAR SYSTEM SLIM
Specyfikacja techniczna
MATERIAL DESCRIPTION
PVC protection co-extruded with elastomeric insulation and anular flexible stainless steel tube
TEMPERATURE RANGE
K-FLEX TWIN SOLAR SYSTEM SLIM pipe: from -50°C °C to +150°C °C
FIRE RATING
K-FLEX TWIN SOLAR SYSTEM SLIM pipe: Euroclass E
ARE YOU INTERESTED IN THIS PRODUCT?
Contact us for more information
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat tego produktu
IZOLACJE TERMICZNE
HVAC/R
INSTALACJA WODOCIĄGOWA
INSTALACJE SOLARNE
Order
999