Specyfikacja techniczna
REAKCJA NA OGIEŃ EN 13501
Euroclass E
T+
+110 °C
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat tego produktu